Arysta

Унiкальне рiшення для пiслясходового захисту кукурудзи вiд бур’янiв. Комплект Віжн Нео* розрахований для обробки 4 га посівів.

Діючі речовини: Вiжн (мезотрiон, 288 г/кг + амiкарбазон, 280 г/кг) + Суперсонiк (нiкосульфурон, 40 г/л) + ПАР Амiго Стар (сумiш метилових ефiрiв жирних кислот, 94%)

Препаративна форма: Вiжн – гранули, що диспергуються у водi (ВГ), Суперсонiк — масляна дисперсiя (МД), Амiго Стар — концентрат емульсiї (КЕ)

Упаковка:
комплект у твiн-пак упаковцi: Вiжн (4 водорозчинних пакети
по 0,25 кг) + Суперсонiк (1 канiстра 5 л) + Амiго Стар (1 канiстра 3 л)

Переваги:
– унікальна комбінація діючих речовин із різним механізмом дії
– висока селективність до культури
– контроль широкого спектру бур’янів
– запобігає виникненню резистентності за рахунок нової молекули
– ґрунтова дія

* – комерційна пропозиція комплекту препаратів Віжн, Суперсонік та Аміго Стар

Опис/Характеристика

Комбiнацiя гербiцидiв Вiжн Нео швидко проникає у рослину бур‘яну i викликає зупинку росту чутливих видiв бур’янiв. Видимi симптоми ураження бур’янiв проявляються у виглядi побiлiння листя та некрозiв. Повна загибель бур’янiв настає протягом 7-25 днiв пiсля проведення обприскування.

Гербіцид Віжн має ґрунтову дію, що забезпечує контроль наступних хвиль бур’янів, однак для прояву ґрунтової активності та формування захисного екрану необхідна наявність вологи в ґрунті.

 

Норми використання

Рекомендації щодо застосування

Культура Бур’яни Норма витрати Спосіб, час обробок, обмеження Норма витрати робочого розчину, л/га
Кукурудза Однорічні, багаторічні дводольні та злакові 1 комплект на 4 га Обприскування посівів у фазу 3-6 листків кукурудзи 200-300
Спектр ефективностi

Комплект Віжн Нео контролює широкий спектр дводольних та злакових бур’янів.

Результат застосування комплекту Віжн Нео (1 комплект на 4 га), 35 днів після обробки. Фаза кукурудзи на момент внесення – 3-4 листки, фаза злаків – 3 листки, дводольних – 2-4 листки (Дніпропетровська обл., 2019 р.):

 

Рекомендацiї до використання

Рекомендуємо застосовувати комплект Віжн Нео у фазу 3-6 листків кукурудзи, при цьому важливо недопустити переростання бур’янів:
до початку кущення у однорічних злакових; 4-6 листків у дводольних; за висоти 10-15 см багаторічних злакових бур’янів.
Ад’ювант Аміго Стар забезпечує краще змочування листкової поверхні бур’янів.
Не рекомендується застосовувати комплект Віжн Нео, коли культура знаходиться в стресових умовах.

Рекомендації щодо розпилювачів
Для забезпечення якісного внесення препарату та його високої ефективності рекомендується використовувати двоплощинні форсунки IDTA, IDKT з розміром крапель 350-480 МОД μm