Arysta

Унiкальне рiшення для досходового та ранньопiслясходового захисту кукурудзи вiд бур’янiв. Комплект розрахований для обробки 5-6 га посiвiв (залежно вiд вмiсту гумусу в ґрунтi та органiчних решток).

Діючі речовини: Вiжн (мезотрiон, 288 г/кг + амiкарбазон, 280 г/кг) + Пропонiт (пропiзохлор, 720 г/л)

Препаративна  форма: Вiжн — гранули, що диспергуються у водi (ВГ), Пропонiт — концентрат емульсiї (КЕ)

Упаковка: комплект у твiн-пак упаковцi: Вiжн (6 водорозчинних пакетiв по 0,25 кг) + Пропонiт (3 канiстри по 5 л)

Переваги:
– унікальна комбінація діючих речовин із різним механізмом дії
– висока селективність до культури
– контроль широкого спектру бур’янів
– гнучкість у застосуванні
– запобігає виникненню резистентності за рахунок нової молекули
– контролює наступні хвилі бур’янів завдяки захисному екрану
– мінімальне хімічне навантаження на культуру

Опис/Характеристика

Гербiциди Вiжн та Пропонiт швидко проникають у рослину бур‘яну через листя, коренi та пагони i викликають зупинку росту чутливих видiв бур’янiв протягом 1-2 днiв пiсля застосування. Нова молекула амiкарбазон посилює ефективнiсть та забезпечує контроль резистентностi чутливих видiв бур’янiв.
Видимi симптоми ураження бур‘янiв проявляються у виглядi побiлiння листя, некрозiв. Ґрунтова дiя забезпечує контроль проростання бур’янiв.
Тривалiсть захисної дiї (40-60 днiв) залежить вiд норми витрати препарату, видового складу та фази розвитку бур’яну, а також погодних умов пiсля проведення обприскування.
Вiжн Про селективний до культури — його можна застосовувати до 4 листка кукурудзи.

Норми використання

Рекомендації щодо застосування 

Культура Бур’яни Норма витрати Спосіб, час обробок, обмеження Норма витрати робочого розчину, л/га
Кукурудза** Однорічні дводольні та злакові, а також деякі види багаторічних дводольних бур’янів 1 комплект на 5-6 га Обприскування ґрунту до появи сходів культури 200-400
1 комплект на 5-6 га Обприскування посівів у ранньопіслясходовий період (до фази 4 листка кукурудзи) та на ранніх фазах росту бур’янів (не більше 2 листків у однорічних злакових та дводольних бур’янів) 200-400
Спектр ефективностi

Комплект ВІЖН ПРО контролює широкий спектр злакових та дводольних бур’янів

Результат застосування комплекту Віжн Про до появи сходів культури, норма витрати – 1 комплект на 6 га (53 дні після обробки, Київська обл.):

Результат застосування комплекту Віжн Про у ранньопіслясходовий період культури (фаза культури на момент внесення – 1 листок, фаза злакових бур’янів – 1-2 листки, фаза дводольних – 2 листки), норма витрати – 1 комплект на 6 га (37 днів після обробки, Черкаська обл., 2019 р.):

 

 

 

 

 

 

Рекомендацiї до використання

Рекомендуємо застосовувати комплект Вiжн Про до появи сходiв культури та у ранньопiслясходовий перiод, що забезпечить ефективний контроль бур’янiв за меншого хiмiчного навантаження на культуру.
На важких ґрунтах iз великим вмiстом гумусу та органiчних решток слiд застосовувати максимальну норму витрати — 1 комплект на 5 га. Для прояву ґрунтової активностi комплекту та формування захисного екрану необхiдна наявнiсть вологи в ґрунтi.
При застосуваннi комплекту Вiжн Про у ранньопiслясходовий перiод важливо недопустити переростання бур’янiв: фази 2 листкiв у злакових та дводольних бур’янiв.

РЕКОМЕНДАЦIЇ ЩОДО РОЗПИЛЮВАЧIВ
Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 450-600 МОД μm.